ANDELSKUNGEN FÖRVÄRVAR HULKENS TRAVGRUPP

Som ett led i Andelskungens expansion och strävan att bli ännu bättre har vi valt att förvärva Hulkens travgrupp. Ambitionen är att detta ska vara en naturlig mötesplats för alla oss som älskar trav.

Vi kommer löpande att arbeta för att detta ska vara ett forum med högt i tak där man kan dela med sig av och ta del av tips, tankar, funderingar och idéer som har med travets underbara värld att göra.

En travsida är inte bättre än sin kommunikation med sina medlemmar och vi ser det som vår uppgift att uppmuntra till bra dialog och hålla ett klimat som präglas av glädje, prestigelöshet och respekt.

Vi på Andelskungen hoppas att ni vill vara med oss på denna resa och mottager gärna era synpunkter på hur vi tillsammans kan utveckla denna plattform och göra den ännu bättre. Ni är viktiga!

Är det någon som känner sig manad att vara med och utveckla denna plattform med nya idéer är du varmt välkommen att kontakta oss på info@andelskungen.se.
Välkomna till oss!
Mikael Norinder
VD Andelskungen AB