Vinst V64 måndag

GRATTIS NI SOM SPELADE MED

KVÄLLENS VINNANDE SYSTEM.

6 rätt betalar 2.907:-. Båda spelades som V6….

Norinder 2 SPIK – 6 I ÖVRIGA —-

Tomas Oleby V64